Pas je uz čovjeka već tisućama godina, donekle se prilagodio čovjeku, ali još uvijek ima nutricionističke potrebe vezane uz njegovu prošlost. Poznavanje i poštivanje tih istinskih potreba psećeg organizma predstavlja preduvjet za ispravnu prehranu i zdravlje. 

Mačja priroda oduvijek je fascinirala ljude. Njihova sposobnost prilagodbe je jedinstvena, mačka se prilagodi, ali ipak zadržava sve one karakteristike koje je čine mačkom. Poznavanje mačaka i poštivanje njihovih istinskih potreba preduvjet je za uspješan suživot i njihovo zdravlje.  

Royal Canin svoju filozofiju temelji na kontinuiranom razvoju preciznih nutricionističkih formula koje osiguravaju sve esencijalne hranjive tvari potrebne organizmu psa ili mačke. Dugoročni cilj je održavanje zdravlja u svim fazama života i podizanje kvalitete života u starijoj životnoj dobi te u slučaju bolesti. Općenito gledano, uzima se u obzir nekoliko glavnih parametara: dob, veličina životinje, fiziološko stanje i pasminska svojstva. 

Kod inovacija se pridržavamo jedne vrijednosti: psi i mačke prije svega.  Royal Canin već više od 40 godina surađuje s uzgajivačima i veterinarskim nutricionistima da bi stvorio još više inovacija i dosegao preciznost koja omogućuje nutricionistička rješenja koja savršeno odgovaraju psima i mačkama.

Royal Canin > Nešto više o Royal Canin-u

Nešto više o Royal Canin-u

Royal Canin

Royal Canin logo

Naša misija

Royal Canin u nekoliko rečenica

Royal Canin osnovao je veterinar Jean Cathary na jugu Francuske 1967 godine. Cathary se od početka koncentrirao na vrijednosti zdrave prehrane pasa i mačaka, misija koje se prihvatio bila je pronalaženje preciznih nutricionističkih rješenja prilagođenih upravo specifičnim potrebama pasa i mačaka. Filozofija djelovanja od početka se oslanja na dva kamena temeljca, a to su opservacija i znanost. Koncept zdrave prehrane podrazumijeva prije svega ostalog razumijevanje istinskih potreba psećeg i mačjeg organizma, od velike je važnosti istraživački rad, partnerstvo sa stručnjacima na polju nutricionizma, veterinarima i uzgajivačima. Dvije parole najbolje objedinjuju ono što Royal Canin u svojoj osnovi jest, a to su „Psi i mačke na prvom mjestu“ i „Znanje i poštivanje“.

 Naše vrijednosti

 

 Psi i mačke prije svega ostalog

 

Predanost Royal Canin-a konceptu „Psi i mačke na prvom mjestu“ čini razliku, psi i mačke i njihove istinske potrebe osnovni su pokretač  inovacijskih procesa. Svrha svih napora je osiguravanje više kvalitete života pasa i mačaka u svim životnim razdobljima i zdravlje prije svega. Proces razvoja nutricionističkih formula podrazumijeva prepoznavanje istinskih potreba organizma i iznalaženje odgovarajućeg nutricionističkog rješenja. Rezultat su formule prilagođene upravo specifičnim potrebama pasa i mačaka. 

 

 Znanje i poštivanje

 

Parola „Znanje i poštivanje“ nerazdvojno je povezna sa krilaticom „Psi i mačke na prvom mjestu“, iza tih riječi stoji: 

 

  • Konstantni napredak na polju nutricionizma pasa i mačaka, stalno povećavanje preciznosti nutricionističkih formula bez straha od promjena;
  • Neprestani dijalog i komunikacija sa stručnjacima i profesionalcima na određenim poljima;
  • Dijeljenje znanja i informacija između veterinarskih stručnjaka, uzgajivača i samih vlasnika životinja;
  • Izgradnja velike mreže sa svrhom razmjena informacija svih interesnih skupina uključenih u problematiku prehrane pasa i mačaka i dijeljenje vizije Royal Canin-a, uključujući djelovanje svih zaposlenika Royal Canin-a u tom smislu. 

 

Poštivanje istinskih potreba pasa i mačaka podrazumijeva i odbacivanje antropomorfizma, hrana koju proizvodimo nije izrađena da se svidi čovjeku, niti sastavom niti određenim tipom komunikacije na pakiranjima. Potrebe pasa i mačaka na prvom su mjestu. 

 

Zdrava prehrana kao povijesni izbor

 

Misija Royal Canin-a oduvijek ja zdrava prehrana. Preciznost formule podrazumijeva balans više od 50 nutrijenata (bjelančevina, masti, aminokiselina, masnih kiselina, minerala, vitamina, elemenata u tragovima…). Formulacija kompletne nutricionističke formule je poput slaganja kompleksne slagalice, cilj je osigurati kompletnost formule i pravilne udjele svih sastojaka. 

 

Za Royal Canin formuliranje kompletne hrane je znanstveni proces u čijem je središtu pas ili mačka i njihove potrebe. Potrebno je posebnu pažnju posvetiti kvaliteti sastojaka koji predstavljaju izvor potrebnih nutrijenata, sve sa svrhom  izvlačenja maksimalne koristi precizno prilagođene prehrane za organizam. 

 

Filozofija nutricionizma Royal Canin-a temelji se na vrijednostima koje imaju hranjive tvari bez naglašavanja „okusnih“ vrijednosti određenih izvora bjelančevina. 

 

 Inovacija je stanje svijesti

 

Znanost ne staje, svakim danom spoznajemo nešto novo, činimo korak naprijed na ovom ili onom polju. Tako je i sa nutricionizmom pasa i mačaka, dinamika inovacija je izuzetno intenzivna u Royal Canin-u: istraživanje, promatranje, kliničke studije, konstantno postavljanje pitanja i traženje odgovora, samo tako se mogu osigurati nove spoznaje i saznanja, a posljedice toga su promjene, promjene na bolje koje se Royal Canin ne libi implementirati kako bi se čim više približio potrebama organizma naših ljubimaca. 

 

Ovaj proces implementira se u Royal Canin-u već više od 40 godina, rezultat su mnoga saznanja na polju nutricionizma pasa i mačaka, saznanja koja su pomogla da bolje razumijemo potrebe pasa i mačaka. 

 

 Zdrava prehrana podrazumijeva kvalitetu hrane i njenu sigurnost

 

Zdrava prehrana ne može postojati bez kontrole kvalitete i kontrole zdravstvene ispravnosti – sigurnosti hrane. U cijelom svijetu Royal Canin jamči dosljednost u formulaciji hrane i stalno unaprjeđuje svoj sustav kontrole sigurnosti. 

 

Sirovine koje se koriste u proizvodnim procesima prolaze rigorozni sustav kontrole kvalitete i zdravstvene ispravnosti. Tijekom svih faza proizvodnje, od kontrole ispravnosti sirovina koje ulaze u proces proizvodnje do samog konačnog proizvoda Royal Canin implementira jedinstven sustav kontrole koji podrazumijeva HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

 

Royal Canin ulaže znatne napore kako bi monitoring kvalitete svugdje u svijetu bio na čim višoj razini. Postoji mreža od 11 laboratorija, svaki od tih laboratorija je u stvari kontrolni laboratorij tvornice, postoje i 3 satelitska laboratorija i jedan centralni laboratorij koji se nalazi u Francuskoj. Sigurnost hrane je kompleksna i bitna stvar, sustav kontrole koji je razvio Royal Canin i koji se gotovo svaki dan poboljšava jamči, možemo reći, najviši mogući stupanj zaštite zdravlja naših ljubimaca.